Kategorier
Säkerhet

Passersystem för bostadsrättsförening i Stockholm

Med ett passersystem för bostadsrättsföreningar i Stockholm undviker du att objudna gäster tar sig in i husen och får kontroll över vem som gått in och ut.

Den som har läst och är förtrogen med George Orwells bok med titeln 1984 känner kanske ingen entusiasm när ett passersystem kommer på tal. I romanen finns begreppet “Storebror ser dig”, vilket innebär att medborgarna är övervakade i alla avseenden. Ett passersystem för en bostadsrättsförening är självklart något helt annat och vi förknippar det inte med oberättigad övervakning utan ser det snarare som ett sätt att skapa trygghet.

Tidigare var det fullt möjligt för vem som helst att ta sig in i en trappuppgång i en fastighet med lägenheter. Visst kunde det stå en skylt som “Obehöriga har ej tillträde” eller “Bettleri förbjudet”, men vem brydde sig om sådana förbudsskyltar? Idag är vi mer försiktiga. Brottsligheten och kriminaliteten har ökat och vi vill inte ha spring i våra trappuppgångar av folk som inte har där att göra.

Passersystem för bostadsrättsförening i Stockholm – en säkerhetsåtgärd

Arne har i flera år varit ordförande i en bostadsrättsförening i Stockholm. De flesta boende känner inte varandra men några träffas vid årsmötena. Vid det senaste årsmötet menade en mötesdeltagare att han och hans fru känner sig otrygga. De har stött på personer i trappuppgången med mystiskt uppträdande. “Borde vi inte ha någon form av kontroll över vem som får komma in i våra trappuppgångar?”, frågar han.

En mötesdeltagare föreslår att föreningen ska kontakta ett företag som sysslar med passersystem för bostadsrättsförening i Stockholm. “Med ett sådant system kan vi bestämma vem eller vilka som kan komma in i våra olika lokaler”, menar förslagsställaren. “Vi kan i efterhand få veta vem som vistats i ett utrymme och vem som obehörigt försökt komma in”. Arne får uppgiften att ta in offert på ett passersystem.