Kategorier
Säkerhet

Rökluckor och hur man kontrollerar att de fungerar

Rökluckor ska alltid kontrolleras så att de fungerar i händelse av brand i fastigheten. De som jobbar med brandskydd kan ge mycket information om hur det görs.

Alla godkända byggnader ska ha dem, och letar man efter dem så kommer man att se att det finns rökluckor i anslutning till alla hus. Varför dessa luckor finns är för att kunna släppa ut rök vid en eventuell brand i byggnaden. Om en röklucka av en eller annan anledning inte fungerar, kan det få väldigt allvarliga konsekvenser. Så det är viktigt att man har för vana att kontrollera att alla luckor fungerar som de ska.

Är man osäker på hur man ska göra när man kontrollerar sina rökluckor går det alltid att vända sig till särskilda brand-och säkerhetsorganisationer. De vet hur det ska gå till och kan ge mer info. Annars är lathunden nedan: Alla rökluckor skall (inte bör) kontrolleras en gång per år i enlighet med SS 883007:2015. Denna kontroll skall ske enligt SVEBRAs riktlinjer, så man bör notera att detta är en lag och inte en rekommendation.

Rökluckor – hur man kollar att de fungerar

Att man håller koll på att alla rökluckor är fria från hinder är oerhört viktigt. Rökluckor som är blockerade på något sätt kommer inte att fylla sin funktion den dag man får en rökutveckling i byggnaden. Därför är det nödvändigt att man regelbundet ser till att dessa luckor går att öppna i händelse av brand eller kraftig rök.

Genom att man enligt noggrant skapade rutiner undersöker att samtliga rökluckor i fastigheten är både fria från blockering samt går att öppna utan problem, säkerställer man att byggnaden är trygg i händelse av brand. Märker man att luckorna på något sätt är skadade och inte går att öppna, bör man tillkalla en yrkesperson som antingen kan reparera eller byta ut dem.